Allmänna villkor och köpevillkor 
för Återförsäljare av MARIA ÅKERBERG


Allmänt

Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av alla beställningar avseende köp av Produkter (definierat nedan) från MARIA ÅKERBERG AB, organisationsnummer 556622-6444. När en Återförsäljare (definierat nedan) godkänt dessa villkor via MARIA ÅKERBERG:s webbshop eller annars beställer Produkter från MARIA ÅKERBERG, utgör villkoren parternas avtal för Återförsäljarens köp av Produkter från MARIA ÅKERBERG samt reglerar villkoren som Återförsäljaren har att förhålla sig till som återförsäljare av Produkter (”Avtalet”).


Villkoren angivna häri skall även tillämpas på samtliga kompletteringsbeställningar från Återförsäljare, även om det inte hänvisas till dessa villkor i den specifika beställningen eller i orderbekräftelsen som lämnats av MARIA ÅKERBERG. Om Återförsäljaren har specificerat andra villkor i en orderbekräftelse, beställning eller annat liknande dokument eller på annat sätt hänvisat till andra bestämmelser, vilka är motstridiga till dessa villkor, skall dessa villkor ha företräde framför sådana andra bestämmelser oavsett om MARIA ÅKERBERG tidigare har invänt mot Återförsäljarens villkor eller inte.


En Återförsäljare som önskar köpa Produkter av MARIA ÅKERBERG skall ansöka via MARIA ÅKERBERG:s webbsida om att bli återförsäljare av Produkter (beskrivet nedan). MARIA ÅKERBERG har rätt att, efter eget gottfinnande, godkänna eller avslå sådan ansökan. En av MARIA ÅKERBERG godkänd återförsäljare som uppfyller bestämmelserna/kraven i detta Avtal utgör en återförsäljare (”Återförsäljare”). När Återförsäljaren har godkänts av MARIA ÅKERBERG kan Återförsäljaren beställa Produkter via MARIA ÅKERBERG:s webbshop. Endast Återförsäljare äger beställa Produkter från MARIA ÅKERBERG och agera återförsäljare för varumärket MARIA ÅKERBERG. 

Återförsäljaren har endast rätt att aktivt sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG i det land där Återförsäljaren har sitt säte. Försäljningen av Produkter från MARIA ÅKERBERG skall ske från egen salong till konsument och företag som inte har för avsikt att sälja Produkterna vidare och agera Återförsäljare (”Privatkund”). Alla Återförsäljare måste vara registrerade hos och godkända av MARIA ÅKERBERG.

Återförsäljaren har rätt att köpa och vidareförsälja de produkter under varumärket MARIA ÅKERBERG som MARIA ÅKERBERG vid var tid meddelar (”Produkterna”). Omfattningen av Produkterna som omfattas av Återförsäljarens rätt är bland annat beroende av Återförsäljarens utbildningsnivå.

Vid beställning av Produkter från MARIA ÅKERBERG via telefon eller e-mail, uppge alltid kundnummer. Detta behöver inte göras vid beställning via webbshopen då man är inloggad. Vid frågor angående beställning, uppge även ordernummer eller fakturanummer.


Pure Cell Roseroot, som köps in av behörig Återförsäljare och används i behandlingen Pure Cell Treatment, skickas endast från MARIA ÅKERBERG:s lager på måndagar, tisdagar och onsdagar. Anledningen är att cellerna behöver förvaras i kyld miljö och skall inte finnas hos fraktbolag över helgen. Order som innehåller celler kommer därför att skickas efterföljande måndag om de inkommer på onsdag efter lunch eller senare i veckan.Kundklubb – vårt poängsystem för testers
Varje Återförsäljare som lägger order i vår webbshop, partner.mariaakerberg,com, erhåller poäng som sedan kan bytas in mot tester-produkter. Återförsäljaren väljer själv vilka produkter som ska köpas in som testers. Som Återförsäljare får man 1 poäng för varje spenderad krona. När man lägger en order motsvarar 1 000 poäng 50 SEK i rabatt på nästa order. Poäng kan sparas för att kunna beställa flera gratis testers, dock nollställs poängen vid varje årsskifte. Ju mer en Återförsäljare handlar desto fler testers/produkter kan beställas utan kostnad. 1 000 SEK genererar 1 000 poäng, som i sin tur skapar en rabattcheck på 50 SEK som kan användas på nästa beställning. I kassan kommer återförsäljaren kunna se om det finns värdecheckar att lösa in. Har man flera värdecheckar kan man välja att använda alla vid samma köptillfälle eller dela upp dem på olika beställningar. 

1. Priser

Återförsäljaren skall betala det pris som vid var tid meddelas av MARIA ÅKERBERG eller som framgår av MARIA ÅKERBERG:s webbshop för Återförsäljare. Priser som anges är exklusive mervärdesskatt (moms). MARIA ÅKERBERG förbehåller sig rätten till prisjustering till följd av leverantörsbyte, ökade råvarupriser, valutakursförändring eller förändrade statliga pålagor.


Norge
Order levereras med UPS. Fri frakt gäller på alla order med ett värde över 5 000 SEK. Order kan mottas via webbshop, via telefon eller via e-mail. Understiger ordervärdet 5 000 SEK debiteras den faktiska fraktkostnaden retroaktivt. Importtull betalas till UPS vid leverans. 


Vid dröjsmål med betalning äger MARIA ÅKERBERG rätt till en årlig dröjsmålsränta om tolv procent (12%) på den försenade betalningen. MARIA ÅKERBERG har dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Återförsäljaren, rätt att avbryta sitt fullgörande av Avtalet tills dess betalning sker. 

2. Minimiorder

Som hud- och spa-terapeut krävs det att den första beställningen är på minst 10 000 SEK exkl. moms av konsumentprodukter. Professionella produkter tillkommer utöver dessa. För att fortsatt kunna köpa in produkter från MARIA ÅKERBERG till Återförsäljarpris krävs ett minimiinköp om 10 000 SEK exkl. moms per kalenderår.

 

Som massageterapeut, fotterapeut eller annan typ av terapeut krävs det att den första beställningen är på minst 3 000 SEK exkl. moms av konsumentprodukter. Professionella produkter tillkommer utöver dessa. För att fortsatt kunna köpa in produkter från MARIA ÅKERBERG till Återförsäljarpris krävs ett minimiinköp om 3 000 SEK exkl. moms per kalenderår. 

3. Betalning

Faktura
Produkter från MARIA ÅKERBERG säljs med 30 dagars kredit (om Återförsäljaren kvalificerar sig för det). Om betalning inte är MARIA ÅKERBERG tillhanda inom kredittiden utgår räntefaktura (alternativt adderas ränta på nästa faktura) och Återförsäljaren mister sin kredit. Förskottsbetalning sker vid första order och där kreditkontroll rekommenderar det.


Förskottsbetalning
Förskottsbetalning sker med kort via webbshoppen.

4. Leveransinformation

Frakt

Norge
Order levereras med UPS. Fri frakt gäller på alla order med ett värde över 5 000 SEK. Order kan mottas via webbshop, via telefon eller via e-mail. Understiger ordervärdet 5 000 SEK debiteras den faktiska fraktkostnaden retroaktivt. Importtull betalas till UPS vid leverans.  


Norge
Order levereras med UPS. Fri frakt gäller på alla order med ett värde över 5 000 SEK. Order kan mottas via webbshop, via telefon eller via e-mail. Understiger ordervärdet 5 000 SEK debiteras den faktiska fraktkostnaden retroaktivt. Importtull betalas till UPS vid leverans. 


Inom EU men utanför Norden
Order inom EU men utanför Norden levereras med UPS. Fri frakt gäller på alla order med ett värde över 5 000 SEK (eller € 475). Order kan mottas via webbshop, via telefon eller via e-mail. Understiger ordervärdet 5 000 SEK (eller € 475) tillkommer det en fraktavgift på € 35,50 exkl. moms


Utanför EU
Internationella order (utanför EU:s skatteområde, ej Norge) levereras med UPS. Fri frakt över 10 000 SEK. Understiger ordern 10 000 SEK faktureras den faktiska fraktkostnaden retroaktivt. Importtull och andra kostnader betalas till UPS vid leverans.

Leveranstider
Leverans inom Sverige tar i normala fall mellan 5–7 arbetsdagar. Leveranser utanför Sverige men inom EU tar i normala fall mellan 5–10 arbetsdagar. När ett paket lämnar MARIA ÅKERBERG skickas en avisering via e-mail till Återförsäljaren.

Alla av MARIA ÅKERBERG meddelade leveranstider är preliminära uppskattningar. MARIA ÅKERBERG kan inte hållas ansvarig för de fall leverans sker efter meddelad leveransdag/tid.


Paketspårning
MARIA ÅKERBERG arbetar idag med unifaun.se. Det innebär att vid varje försändelse skickar MARIA ÅKERBERG ett e-mail, som en föravisering, till Återförsäljaren när paketet lämnar MARIA ÅKERBERG. I detta meddelande kan Återförsäljaren via en länk följa sitt paket och se var det befinner sig samt se kolli-ID.


Leveransretur
Om en Återförsäljare inte är på plats vid leverans, eller om ett paket inte har hämtats ut hos ombud, så att paketet går i retur och måste skickas ut på nytt, debiteras återförsäljaren 250 SEK exkl. moms. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt och hantering. 


Företagsbakgrund

Sedan starten år 1995 har MARIA ÅKERBERG haft nöjda Privatkunder som ett av sina främsta mål. Det har uppnåtts genom att Privatkunderna har fått rätt produkter rekommenderade till sig av sin terapeut. Detta ställer höga krav på terapeutens kunskap och därför ställs höga krav på MARIA ÅKERBERG:s Återförsäljare. Syftet med detta Avtal är att klargöra vilka villkor som gäller vid försäljning via salong.


1. Skyldighet att värna om Leverantörens varumärke m.m.

Återförsäljaren skall lojalt, energiskt och på bästa sätt värna om och utveckla varumärket MARIA ÅKERBERG, dess renommé och Produkter samt om försäljningen av dessa till Privatkunder.  


Återförsäljaren skall vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa en hög kundservicenivå, kundnöjdhet och att den rådgivning som lämnas till Privatkunder är adekvat, individanpassad samt följer de anvisningar och rekommendationer som lämnats av MARIA ÅKERBERG. 


2. Marknadsföring

Återförsäljaren skall i sin marknadsföring och försäljning av Produkter följa MARIA ÅKERBERG:s vid var tid gällande riktlinjer och anvisningar, se närmare bilaga 1. 


Marknadsföringsmaterial avseende Produkterna som utformats av Återförsäljaren skall godkännas av MARIA ÅKERBERG före användning.


Kostnader för marknadsföring och kampanjer ska, om annat inte överenskommits särskilt, bekostas av den Part som vidtagit marknadsföringsåtgärden. 


3. Krav på utbildning

Då den blivande Återförsäljaren lägger sin startorder kommer hon/han att bokas in på nästkommande Grundläggande Produktutbildning.


Den obligatoriska utbildningen för Hud- och Spaterapeuter:
Steg 1 Grundläggande Produktutbildning – Hud- och Spaterapeut
Steg 2 Kosmetisk Kemi (ska genomföras senast andra året som Återförsäljare)
Steg 3 Hudsjukdomar (ska genomföras senast andra året som Återförsäljare)
Totalt inom 2 år


Den obligatoriska utbildningen för Massageterapeuter, Fotterapeuter, Frisörer och Makeup-artister:
Steg 1 Grundläggande Produktutbildning – Massageterapeut, Fotterapeut, Frisör och Makeup-artist.


Utbildningskravet kan från tid till annan justeras av MARIA ÅKERBERG. Att vid var tid gällande utbildningskrav är uppfyllda är en förutsättning för att vara Återförsäljare. MARIA ÅKERBERG har rätt att följa upp att Återförsäljaren uppfyller utbildningskravet och säga upp Avtalet enligt punkt 14 (b) om utbildningskravet inte uppfylls. 


Produkterna får säljas i Återförsäljarens webbshop tidigast sex (6) månader efter lagd startorder och tidigast sex (6) månader efter avklarad Grundläggande Produktutbildning.


4. Personlig kontakt med utbildad terapeut

Återförsäljaren skall på sin webbsida (om det finns en sådan) ange namn och kontaktuppgifter till ansvarig och adekvat utbildad terapeut för rådgivning i förhållande till sortimentet som saluförs. Utbildningsnivå samt certifieringar/genomförda utbildningar för terapeuten/terapeuterna skall också framgå.


Återförsäljaren skall säkerställa att Privatkunder som handlar på salongen får en personlig kontakt med utbildad terapeut, i syfte att ge kunden adekvat rådgivning i förhållande till dennes hudtyp, hudtillstånd, etc. Dessa råd skall ges av ansvarig person som beroende på sortiment kan vara Hudterapeut, Spaterapeut, Massageterapeut eller Fotterapeut. Ett kännetecken för att MARIA ÅKERBERG är ett professionellt hudvårdsmärke är den direkta kontakten mellan Privatkund och terapeut. Nykundskontakt skall alltid inkludera hudanalys på salong. Andra lösningar kan accepteras efter skriftligt godkännande av MARIA ÅKERBERG.


5. Krav på salongsverksamhet

Kravet för att få sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG är att Återförsäljaren aktivt erbjuder behandling med samt försäljning av Produkterna. Öppettider, besöksadress samt vilka behandlingar som erbjuds med Produkter från MARIA ÅKERBERG skall tydligt framgå på Återförsäljarens webbsida (om det finns en sådan). Öppettider skall även finnas i anslutning till lokalen. 


6. Lagar och regler

Återförsäljaren skall följa de lagar och regler som gäller på den marknad man verkar. Återförsäljaren har rätt att sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG när de grundläggande kraven är uppfyllda, så som utbildningskrav. Återförsäljaren förbinder sig härmed att inte bedriva agenturverksamhet eller grossistverksamhet för annat hudvårdsmärke. Återförsäljaren skall inte heller vara anställd av och utbilda för ett annat hudvårdsmärke.


7. Företagsuppgifter

På en Återförsäljarens webbsida (om det finns en sådan) skall Återförsäljarens fullständiga namn och juridiska person tydligt framgå samt organisationsnummer, gatuadress, e-mailadress och telefonnummer som en Privatkund kan kontakta för support och hjälp med reklamationer.


8. Produkten – Hållbarhet

Produkter som säljs till Privatkund måste ha minst sex (6) månaders hållbarhet. Om en produkt har kortare hållbarhet än så kan den säljas rabatterad förutsatt att kunden informeras om varför.


9. Uppdatering

Det åligger Återförsäljaren att säkerställa löpande uppdatering av foldrar, kataloger, planscher mm.


10. Kampanjer från MARIA ÅKERBERG

När MARIA ÅKERBERG skapar ett centralt produkterbjudande (kampanj) avsett att erbjudas marknaden under en begränsad tid gäller följande för de Återförsäljare som väljer att delta i Kampanjen:

- Produkter inköpta till kampanjpriser får endast erbjudas från det datum MARIA ÅKERBERG satt som startdatum för kampanjen. 

- Produkter inköpta till kampanjpriser får under kampanjtiden inte erbjudas till ett pris som överstiger det av MARIA ÅKERBERG satta kampanjpriset. 

- Produkter inköpta till kampanjpriser skall efter kampanjtiden erbjudas till Återförsäljarens ordinarie pris för ifrågavarande Produkt under minst två veckor. Består kampanjen av sammansatta paket gäller det sammanlagda ordinarie priset för produkterna. 

- Den enda som kan ändra dessa restriktioner är MARIA ÅKERBERG som äger erbjudandet. För att ta del av erbjudanden från MARIA ÅKERBERG gäller det att följa samtliga ovan angivna restriktioner. Återförsäljare som inte följer erbjudandets bestämmelser kommer inte att erhålla möjligheten att köpa in nästkommande erbjudanden till rabatterat pris.


11. Rätt till hjälp och reklamation

Privatkunden skall alltid vända sig direkt till Återförsäljaren för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Återförsäljaren ansvarar för att informera sina kunder om detta och hanterar ovanstående utan inblandning av MARIA ÅKERBERG. Återförsäljaren måste kunna tillhandahålla support under angivna tider på sin webbsida. Support utförs via internet, e-mail eller telefon och svar ges inom rimlig tid (normalt inom 48 timmar).


12. Ångerrätt och andra rättigheter för Privatkund

Det åligger Återförsäljaren att gentemot Privatkund följa gällande lagstiftning och respektera de rättigheter som kan tillkomma Privatkunder i det land Återförsäljaren verkar.


Privatkunden skall informeras om vad som gäller vid eventuell ångerrätt och dess förutsättningar, samt adress dit man som Privatkund kan vända sig. Återförsäljaren förbinder sig att följa rekommendationer från relevanta myndigheter vad gäller eventuell ångerrätt.


Skulle det vara fel på någon vara, skall Privatkunden kunna reklamera varan och få tillbaka pengarna samt portoutlägg. För att MARIA ÅKERBERG skall kunna ersätta en reklamerad Produkt måste minst halva innehållet vara kvar, samt att Återförsäljaren reklamerar inom 30 dagar från Privatkundens reklamation.


Har Privatkunden använt Produkten och inte tycker om doften, effekten, färgen, är allergisk eller av annan anledning inte vill ha Produkten längre, skall inte ångerrätt gälla om inte annat följer av tvingande lagstiftning. För flertalet Produkter bör prover erbjudas innan om Privatkunden känner sig osäker. Det samma gäller om Privatkunden är överkänslig. Rekommendationen skall alltid vara att prova alla Produkter först på en liten yta för att se att Privatkunden tål Produkten.


13. Sortiment

MARIA ÅKERBERG erbjuder både försäljningsprodukter för hemmabruk samt professionella salongsprodukter. Vilka försäljningsprodukter en Återförsäljare får sälja beror på utbildningsnivå. Professionella salongsprodukter får inte säljas till privatkund. Det sortiment Återförsäljaren kan erbjuda sina Privatkunder kan inte ändras utan kontakt med MARIA ÅKERBERG.


14. Avtalets giltighetstid och upphörande

Detta Avtal skall börja gälla när 1) det godkänts av Återförsäljaren på MARIA ÅKERBERG:s webbsida i samband med ansökan om att bli återförsäljare, 2) MARIA ÅKERBERG godkänt återförsäljaren som Återförsäljare, samt 3) Återförsäljaren genomför en beställning av Produkter från MARIA ÅKERBERG via MARIA ÅKERBERG:s webbshop, via mail eller via telefon. Avtalet gäller så länge Återförsäljaren vidareförsäljer Produkter till Privatkund.


Om Återförsäljaren skriftligen meddelar att man upphör att vidareförsälja Produkter till Privatkund skall detta Avtal upphöra att gälla omedelbart utan föregående meddelande. Avtalet skall även upphöra utan föregående meddelande om Återförsäljaren inte har köpt Produkter under en sammanhängande tidsperiod om tolv (12) månader.


Vardera parten har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande eller till upphörande den dag uppsägande part anger om:

a) motparten i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal; eller

b) motparten underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet och med hänvisning till denna punkt), har vidtagit rättelse om avtalsbrottet är möjligt att rätta; eller

c) motparten försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion, inlett ackordsförfarande eller annars kan anses vara på obestånd.

MARIA ÅKERBERG har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande eller till upphörande den dag MARIA ÅKERBERG anger om Återförsäljaren inte värnar om MARIA ÅKERBERG:s varumärke på så sätt som föreskrivs i detta Avtal, är föremål för större förändringar i lednings- och ägarförhållanden som påverkar MARIA ÅKERBERG:s berättigade intressen, eller om Återförsäljaren hamnat under direkt eller indirekt ledning eller kontroll av någon person, juridisk eller fysisk, som MARIA ÅKERBERG enligt eget gottfinnande inte kan acceptera som indirekt part i detta Avtal.

För det fall orsak till förtida uppsägning inte förekommer löper avtalet med en uppsägningstid om sex (6) månader från MARIA ÅKERBERG. 

Uppsägning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

Godkännande av detta Avtal bekräftar att Återförsäljaren har läst, förstått och accepterat villkoren i detta Avtal.

15. Rättigheter och skyldigheter efter avtalets upphörande

Skyldigheter som uttryckligen eller som av dess natur skall överleva detta Avtals upphörande skall så göra.


Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning därtill, skall MARIA ÅKERBERG återkalla Återförsäljarens registrering som auktoriserad återförsäljare av Produkterna. Om Återförsäljaren därefter på nytt vill registreras som auktoriserad återförsäljare skall Återförsäljaren ansöka om detta via MARIA ÅKERBERG:s webbsida.


För det fall MARIA ÅKERBERG har utfärdat en orderbekräftelse före Avtalet sagts upp åligger det parterna att fullfölja en sådan order förutsatt att Avtalet inte sagts upp av part till omedelbart upphörande enligt punkt 14. 


När detta Avtal upphör att gälla, oavsett anledning härtill, skall Återförsäljaren omedelbart upphöra med användningen av MARIA ÅKERBERG:s varumärke på sin webbsida eller annars.


16. Konfidentiellt

Parterna förbinder sig att under avtalstiden och därefter inte utan den andra partens föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig elektronisk eller annan form) om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal. Information som part angivit vara konfidentiell skall alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.


Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom detta Avtal eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part enligt lag, författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.


17. Personuppgifter

MARIA ÅKERBERG och de tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för MARIA ÅKERBERG:s räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, kommer att behandla Återförsäljarens eller Återförsäljarens representanters personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och andra tillämpliga lagar.


Läs mer om MARIA ÅKERBERG och dess tjänsteleverantörers behandling av personuppgifter här:  mariaakerberg.com 


18. Reklamation och felaktiga Produkter

Skador på försändelse
Om Återförsäljaren upptäcker att ett paket är skadat, så att Produkterna troligen också är skadade, skall Återförsäljaren inte ta emot paketet utan låta det gå i retur till MARIA ÅKERBERG.

Reklamation av fel
Alla anmärkningar av fel eller brister på en leverans som kan eller borde ha kunnat uppmärksammas vid en ankomstkontroll måste Återförsäljaren reklamera inom 5 arbetsdagar efter det att Återförsäljaren mottagit paketet. Återförsäljaren kan alltså inte reklamera sådana skadade eller saknade produkter efter 5 arbetsdagar från det att Återförsäljaren mottagit paketet. Återförsäljaren skall alltid kontakta MARIA ÅKERBERG innan reklamation av Produkter.

En Produkt från MARIA ÅKERBERG är endast felaktig om dess förpackning eller innehållet väsentligen avviker från av MARIA ÅKERBERG framtagen produktspecifikation. MARIA ÅKERBERG garanterar inte specifika resultat från användning av Produkterna. Skulle en Produkt vara felaktig skall MARIA ÅKERBERG leverera en ny Produkt på egen bekostnad. Omleverans är den enda påföljd som Återförsäljaren äger göra gällande mot MARIA ÅKERBERG i händelse av felaktiga leveranser. Fel i Produkt som inte uppmärksammats och inte heller borde uppmärksammats vid en ankomstkontroll måste reklameras senast 2 år från dagen då Produkten levererades till Återförsäljaren.

Återförsäljaren får inte returnera icke felaktiga Produkter utan MARIA ÅKERBERG:s i förväg erhållna samtycke.

Vid frågor, kontakta MARIA ÅKERBERG:
E-mail: info@mariaakerberg.com
Tel: 0340-27 00 00 (Från utlandet: +46-340-270000)

Postadress:
MARIA ÅKERBERG AB
Rya Industriväg 33
439 62 Frillesås


19. Immateriella rättigheter

MARIA ÅKERBERG äger rättigheterna till allt material såsom text, filer, bilder, grafik samt annat material som tillhandahålls av MARIA ÅKERBERG eller annars är hänförligt till Produkterna. 


Alla immateriella rättigheter, inkluderande MARIA ÅKERBERG:s varumärke (inklusive MARIA ÅKERBERG), firmanamn, domännamn eller annars i eller hänförliga till Produkterna utgör MARIA ÅKERBERGS:s egendom. Ett köp via MARIA ÅKERBERG:s webbshop medför inte någon överlåtelse av rättigheterna till denna egendom till Återförsäljaren. Användning av MARIA ÅKERBERG:s varumärke eller annat material hänförligt till Produkterna skall alltid användas av Återförsäljaren i enlighet med MARIA ÅKERBERG:s vid var tid lämnade instruktioner.


20. Ny elev

En registrerad elev på godkänd skola betraktas av MARIA ÅKERBERG som ”Återförsäljare på prov”. MARIA ÅKERBERG kräver under sådana omständigheter förskottsbetalning samt insänd ansökan om att bli ”Återförsäljare på prov”. Som ”Återförsäljare på prov” får man tillgång till samma förmånliga avtal som befintliga Återförsäljare under skoltiden.

Efter avslutad utbildning måste diplom samt F-skattsedel sändas in till MARIA ÅKERBERG för att avtalet skall övergå till fullvärdigt återförsäljaravtal.


21. Övrigt

MARIA ÅKERBERG förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta Avtal. De villkor som gäller vid tidpunkten för beställning är gällande för det specifika köpet.
Under inga omständigheter ansvarar MARIA ÅKERBERG för speciella, tillfälliga eller indirekta, ekonomiska skador eller följdskador, till exempel utebliven vinst eller intäkt, varken uppnådd eller beräknad, på utebliven användning av Produkterna.  


Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.


Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.


22. Gällande lag och tvist

Svensk materiell rätt skall gälla för detta Avtal och tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall avgöras i första instans av Tingsrätten i Göteborg, Sverige.


Särskilda villkor – webbshop

Återförsäljaren har endast rätt att sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG på den marknad man har sitt säte. Avtalet avser försäljning av Produkter från MARIA ÅKERBERG på egen salong och i webbshop. Återförsäljaren ansvarar till 100% för installation, drift samt underhåll av sin webbshop. Detta inkluderar även leveranser och kundsupport. Produkterna får säljas i återförsäljarens webbshop tidigast sex (6) månader efter lagd startorder och tidigast sex (6) månader efter avklarad Grundläggande Produktutbildning.


1. Ansvar för webbshop

En till MARIA ÅKERBERG angiven person hos Återförsäljaren ansvarar för Produkter från MARIA ÅKERBERG i Återförsäljarens webbshop. Denna person skall vara utbildad med minst Grundläggande Produktutbildning och erhålla nyhetsbrev samt e-mail från MARIA ÅKERBERG för att hålla sig uppdaterad. Personen skall på eget initiativ ha en regelbunden kontakt med MARIA ÅKERBERG vad gäller förändringar i personal, ny ansvarig person, uppbyggnad av webbshop, uppdateringar och sortiment. Om endast delar av sortimentet får säljas i Återförsäljarens webbshop meddelas detta särskilt av MARIA ÅKERBERG. Detta baseras på utbildningsnivå.

För att kunna sälja ansiktsvård krävs det att det finns en Hudterapeut/Ekologisk Hudterapeut/Spaterapeut, eller av MARIA ÅKERBERG godkänd likvärdig utbildning, i anslutning till Återförsäljarens webbshop. Denna person skall kunna arbeta med support för att stötta Återförsäljarens Privatkunder.


2. Produkten

Fullständig information om själva Produkten skall framgå i Återförsäljarens webbshop såsom bild, pris, användningsområde, hur Produkten används, vem den passar, kontraindikationer och ingredienser. Produkter som säljs till Privatkund måste ha minst sex (6) månaders hållbarhet.


3. Uppdatering av produktmallar m.m 

Det åligger Återförsäljaren att fylla i produktmallar, baserat på den information som lämnas av MARIA ÅKERBERG, samt säkerställa fortlöpande uppdateringar avseende priser, information och villkor i sin webbshop, foldrar, kataloger, planscher och annat marknadsföringsmaterial.


4. Betalningshantering

Det skall i Återförsäljarens webbshop tydligt framgå vilka typer av betalningsalternativ som finns, vad dessa innebär i form av säkerhet och vilka säkerhetsbegränsningar som finns gällande varje betalningslösning.


5. Totalpris

Privatkunden skall i Återförsäljarens webbshop kunna se vad totalpriset är för en order – inklusive moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Återförsäljaren skall, i nära anslutning till varan, specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor.


6. Rätt till hjälp och reklamation

Privatkunden skall alltid vända sig direkt till Återförsäljaren för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Återförsäljaren ansvarar för att informera sina privatkunder om detta och hanterar ovanstående utan inblandning av MARIA ÅKERBERG. Återförsäljaren måste kunna tillhandahålla support under angivna tider som anges på webbsidan. Support utförs via internet, e-mail eller telefon och svar ges inom rimlig tid (normalt inom 48 timmar).


Bilaga 1 till Allmänna villkor 

En Återförsäljare har i samband med marknadsföring av MARIA ÅKERBERG:s varumärke och Produkter skyldighet att följa nedan riktlinjer och anvisningar:

1. Varumärket MARIA ÅKERBERG skall skrivas med versaler.


2. Logotype:

  • Logotypen består av en rund symbol och namnet (ordbilden) och får inte separeras. Proportionerna mellan symbol och ordbild får aldrig förändras eller förvanskas.
  • Logotypens bakgrund ska helst vara vit eller enfärgad men logotypen kan i vissa fall placeras i bild förutsatt att bakgrunden är harmonisk och så enfärgad som möjligt.
  • Tillsammans med annan information ska logotypen omges av en frizon. Innanför frizonen får inget annat placeras.

3. Återförsäljare får lov att använda bilder från MARIA ÅKERBERG i sin marknadsföring som finns att tillgå på mariaakerberg.se/piwigo/index.php Dessa bilder får ej redigeras på något sätt och filter får ej appliceras. Återförsäljaren ansvarar för att aktuella produktbilder används i sin marknadsföring och försäljning.

4. Testers till samtliga produkter (som det erbjuds testers på) skall vara rena och fina och inte ha varit öppnade längre än sex (6) månader. Testers kan beställas i webbshoppen, partner.mariaakerberg.com. ”Try MÅ”-klistermärken kan också beställas i vår webbshop för återförsäljare. Dessa fästes på tester-produkterna, mellan produktnamn och logga. De får ej sättas över någon text på produkten eller loggan.

5. Produkter från MARIA ÅKERBERG får endast fyllas i företagets flaskor med logga på. Inga andra varumärkens produkter får fyllas i MARIA ÅKERBERG:s flaskor.

6. Nya produkter får ej marknadsföras som säljbara innan fastställt och kommunicerat lanseringsdatum.

7. En återförsäljare får ej sälja salongsprodukter till Privatkund (om ej annat har kommunicerats av MARIA ÅKERBERG).