Integritetspolicy

Detta är en sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

MARIA ÅKERBERG AB, organisationsnummer 556622-6444, med kontaktuppgifterna Rya Industriväg 33, 43962 Frillesås, Sweden, +46 340-27 00 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som inkommer till företaget.

Hos oss på MARIA ÅKERBERG AB är din integritet väldigt viktig. Vi strävar efter att skydda dina personliga uppgifter enligt gällande lagar, så att du kan känna dig trygg på vår webbsida, mariaakerberg.com. MARIA ÅKERBERG AB följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Genom att du godkänner våra köpevillkor när du beställer produkter i vår webbshop godkänner du samtidigt vår integritetspolicy.

I denna integritetspolicy försöker vi att besvara följande frågor:

  • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för oss att behandla dina personuppgifter?
  • Vad är vår policy gällande att dela personuppgifter med tredje part?
  • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
  • Vilka är dina rättigheter?
  • Hur utövar du dina rättigheter?
  • Hur kan vi ändra denna integritetspolicy?

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter, tveka då inte att kontakta oss. Detta görs enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@mariaakerberg.com.

Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för oss att behandla dina personuppgifter?

Vad är vår policy gällande att dela personuppgifter med tredje part?

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den period som krävs för uppgiften och som framgår av denna integritetspolicy. Det innebär att vi endast kommer behålla dina personuppgifter för att kunna följa tillämplig lag, som till exempel bokföringslagen, som kräver lagring i sju år.

Vilka är dina rättigheter?

Hur utövar du dina rättigheter?

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt är det enklast att skicka ett e-postmeddelande till oss via dataprotection@mariaakerberg.com

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett brev till MARIA ÅKERBERG AB, Att. Dataprotection, Rya Industriväg 33, 439 62 Frillesås, Sverige.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål, i första hand direkt till oss, i andra hand till Datainspektionen. För att kontakta Datainspektionen, skicka ett e-postmeddelande till datainspektionen@datainspektionen.se eller ett brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige.

Notera gärna att om du väljer att motsätta dig till hur vi behandlar dina personuppgifter, enligt denna integritetspolicy, kan det innebära att vi inte längre kan upprätthålla de tjänster som kräver sådana personuppgifter. Vi kan då tvingas avsluta våra avtal med dig. Vi kan dock ha kvar dina personuppgifter för andra berättigade ändamål, som att till exempel uppfylla vårt avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga anspråk och för att uppfylla våra legala skyldigheter.

Om du får marknadsföring från oss kan du välja att avstå detta, genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmaterialet eller genom att kontakta oss via e-post till dataprotection@mariaakerberg.com.

Hur kan vi ändra denna integritetspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.