Våra ingredienser A-Z

Förutom ingrediensens internationella namn (enligt The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) inkluderar vi en kort förklaring.

En asterisk (*) anger vilken organisation som har certifierat ingrediensen åt våra leverantörer.
Alla varumärken, inklusive upphovsrätt och andra former av immateriella rättigheter tillhör sina respektive ägare.

Två asterisk (**) kan ange vildväxande eller naturligt förekommande salt, mineral och lera. Detta är råvaror som inte kan odlas och därmed inte kan certifieras.

*ABCERT: abcert.de
*RSPO: rspo.org
*QC&I: qci.de
*BDIH: bdih.de
*Soil Association: soilassociation.org
*Organic Farming: organic-farming.europa.eu
*Farm Verified Organic: ics-intl.com
*NaTrue: natrue.org
*COSMOS: cosmos-standard.org
*KRAV: krav.se
*Austria Bio Garantie: abg.at
*Australian Certified Organic: aco.net.au