Det nära och naturliga är enda vägen mot en hållbar värld

Vi vill göra skillnad med hudvårdsprodukter som varken skadar vår kropp eller planeten vi bor på. I vår egen fabrik i Frillesås jobbar vi för en bättre värld, en naturlig produkt i taget. Våra naturliga mineraler och ingredienser kommer direkt från odlarna och vi köper gärna från de som finns runt knuten. Vår lokala anknytning och de värderingar som har vuxit fram här är idag en stor del av vår styrka och framgång. Att värna om planeten vi bor på har varit en självklar del av vår arbetsdag sedan dag ett, långt innan hållbarhet blev ett modeord.

Hos oss ryms inga konstigheter

Vi utsätts för flera kemikalier och skadliga substanser varje dag och vår hud absorberar mycket av vad vi smörjer på den. Insikterna om hur innehållet i hudvårdsprodukter påverkar oss och vår miljö har lagt grunden till vårt företag och vi tror att det är fler än vi som vill ha koll på vad vi lägger på vår hud. Vi ser det som vårt uppdrag att utbilda och göra konsumenter mer medvetna och kritiska till vad de använder. En medveten konsument köper inte vad som helst och det kommer att tvinga resten av vår bransch att bemöta en ökad efterfrågan på hudvård som inte skadar naturen. Därför informerar vi alltid om samtliga ingredienser i våra produkter. Det har varit en självklarhet för oss sedan starten 1995, långt innan fullständiga innehållsdeklarationer lagstadgades. Och det har faktiskt gjort oss till pionjärer inom naturlig hudvård.

Bara ingredienser från naturen

Vi tror på naturliga mineraler och rena ingredienser från växtriket som ger huden all näring den behöver för att hålla sig frisk och vacker. Syntetiska ingredienser torkar ut huden, saknar fettsyror, vitaminer och antioxidanter, är svåra för naturen att bryta ner och lagras i kroppen hos både djur och människor. Våra produkter innehåller därför inga kemiska förtjockningsmedel, konserveringsmedel eller mjukgörare. Vi låter istället olika förnyelsebara växtoljor såsom kallpressade vegetabiliska och eteriska oljor göra jobbet samtidigt som de bidrar till en mer hållbar användning av naturens resurser.

Vi tror inte på kemiska doftbärare och väljer eteriska oljor som är naturens egna parfymämnen. Vi använder heller inga färgämnen utan våra produkter får sin färg från ingredienserna. Vi värnar om djuren och använder därför inga animaliska ingredienser. Däremot vill vi gynna bibeståndet och har därför bivax och honung i ett antal produkter.

Vi använder vatten som är mycket renare än vanligt dricksvatten. Vårt vatten kallas Aqua Purificata och kommer från sjön Lygnern som ligger runt knuten från oss. Det är ett av Sveriges renaste vatten, filtrerat genom den 13 000 år gamla randmoränen Fjärås Bräcka.

Vi vill göra nya saker av det vi gör av med

I första hand ser vi därför till att vårt avfall går till materialåtervinning. Övrigt skräp går till energiåtervinning som är ett bra alternativ för att få tillbaka soporna i form av el och värme.

Alla dina tomma förpackningar från MARIA ÅKERBERG kan återvinnas!

Alla förpackningar kan och ska återvinnas eller brännas. Inget får hamna i naturen. Vi har medvetet valt att inte ha nedbrytningstillsatser i vår plast. Om en enda plastpåse med tillsatser hamnar i ett vanligt parti med insamlad plast, förstörs hela det partiet.

Vi är anslutna till SGÅ (Svensk GlasÅtervinning) och FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen). På så vis uppfyller vi vårt fysiska producentansvar genom insamling och återvinning och tar även ett administrativt ansvar genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

Släng dina tomma flaskor i återvinningen också!

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Vissa av våra oljor finns i glasflaskor eftersom eteriska oljor kan vara för starka för att förvaras i plast. Glastillverkning är energikrävande jämfört med plast. Glasåtervinning sparar naturtillgångar i form av både material och energi. Det är 20% mindre energikrävande att smälta ner återvunnet glas än att tillverka nytt med sand, soda och kalk. Det avger även mindre koldioxid.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

MARIA ÅKERBERG AB är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och tillsynsmyndighet för verksamheten är Kungsbacka kommun. MARIA ÅKERBERG AB tar producentansvar för återvinning utav förpackningar genom att vara anslutna till Förpacknings och Tidningsinsamlingen (fti) och Svensk GlasÅtervinning AB.

Alla våra trycksaker består av miljövänligt papper

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön genom att använda miljövänligt papper i alla våra trycksaker. Vår wellpapp består av återvunnet material och det kartongpapper vi använder tillverkas av närproducerad nyfiber från svensk skog. Genom att återvinna papperet bidrar vi till att minska behovet av att skörda nya träd, samtidigt som returpapperet utgör en viktig råvara och komplement till färska fibrer från skogen. Pappersfibrerna kan återanvändas fem till sju gånger innan de når en obrukbar nivå. 

Våra förpackningar är lika naturliga som vårt innehåll! 

Vi tar hotet från miljöskadliga utsläpp på stort allvar. För att minimera våra koldioxidutsläpp har vi utvecklat helt nya, naturliga plastflaskor och tuber tillverkade av 100% växtbaserat material från sockerrör. Vår bioplast är fullständigt biologiskt baserad och binder fyra gånger mer koldioxid än konventionell plast. Vid förbränning av våra förpackningar frigörs vatten och koldioxid, som sedan absorberas av sockerrören. Dessutom förbrukar tillverkningsprocessen av bioplasten koldioxid, vilket resulterar i en total koldioxidneutralitet och till och med ett netto upptag av koldioxid. Förpackningarnas färg erhålls från vit lera och de kan sorteras med vanlig plast vid återvinning.

Vi jobbar med minimerad energiförbrukning 

Vi är stolta över att vår fabrik är certifierad som en miljöbyggnad av högsta klass. Genom att utnyttja solenergi från solceller, som täcker taket, samt bergvärme, strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan. All intern verksamhet drivs med denna förnybara energikälla. För att främja återanvändning omvandlar vi uttjänta datorer till brandväggar och testservrar.

Vi optimerar vår IT-infrastruktur genom att använda lågenergiservrar och virtuella servrar för att minska både processortid och strömförbrukning. Vi väljer också lågenergialternativ för vår hårdvara så långt det är möjligt. För att ytterligare minska vår energiförbrukning stänger vi av alla datorer och skärmar efter arbetstid. 

Vi gör allt så nära inpå som möjligt

Vi prioriterar alltid lokala leverantörer för att minska koldioxidbelastningen. Våra tuber och flaskor av bioplast från sockerrör tillverkas i Ullared och Hjo, som ligger bara ett par mil från vår anläggning i Frillesås. Till och med hållarna till flaskorna produceras inom ett stenkast från fabriken. Dessutom är vårt kartongpapper tillverkat av nyfiber från svensk skog.

Både vårt kaffe och vår bank är miljövänliga

Vi strävar efter att integrera miljöansvar i alla aspekter av vår verksamhet, från små till stora åtgärder, för att göra en positiv skillnad för vår planet. Det innefattar medvetna inköp, effektiva transporter och minskad energiförbrukning.


Våra åtgärder inkluderar att använda packtejp fri från skadliga lösningsmedel, ha egen kompost och erbjuda ekologiskt kaffe, te och frukt till både besökare och anställda. Vi har också valt att samarbeta med en miljöcertifierad bank som delar våra värderingar.


Vi tar vårt CSR-ansvar på största allvar och anser att alla företag bör respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder oavsett var i världen man bedriver verksamhet eller importerar från.

Har du frågor eller idéer om hur vi kan förbättra vårt miljöarbete ytterligare? Tveka inte att kontakta oss på info@mariaakerberg.com!