AVG-beleid

Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens

MARIA ÅKERBERG AB, registratienummer 556622-6444, met contactgegevens Rya Industriväg 33, 43962 Frillesås, Zweden, +46 340-27 00 00, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens die binnenkomen bij het bedrijf.

Voor ons bij MARIA ÅKERBERG is jouw privacy ontzettend belangrijk. We streven ernaar om jouw persoonsgegevens te beschermen in lijn met de toepasselijke wetgeving om er op die manier voor te zorgen dat je met een veilig gevoel gebruik kunt maken van onze website, mariaakerberg.com, en onze webshop. MARIA ÅKERBERG houdt zich aan de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Door akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden bij het bestellen van producten in onze webshop verklaar je ook akkoord te gaan met ons privacybeleid.

In dit privacybeleid proberen we antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Welke informatie over jou verwerken wij, voor welke doeleinden doen we dat en is het voor ons wettelijk toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken?​
  • Wat is ons beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden?​
  • Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?​
  • Welke rechten heb je?​
  • Hoe kun je gebruikmaken van je rechten?​
  • Hoe kunnen wij dit privacybeleid wijzigen?​

Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens. Dit kun je het makkelijkst doen door een e-mail te sturen naar​ dataprotection@mariaakerberg.com.

Welke informatie over jou verwerken wij, voor welke doeleinden doen we dat en is het voor ons wettelijk toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken?

Wat is ons beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden?

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We slaan je persoonsgegevens alleen op zolang dat nodig is voor de uit te voeren taak en zoals vastgelegd in dit privacybeleid. Dat houdt in dat we je persoonsgegevens uitsluitend zullen bewaren om de toepasselijke wetgeving te kunnen naleven, zoals bijvoorbeeld de wetgeving inzake de bedrijfsboekhouding waarin een bewaarplicht van zeven jaar is opgenomen.

Welke rechten heb je?

Hoe kun je gebruikmaken van je rechten?

Om je optimaal te kunnen helpen, kun je het makkelijkst een e-mail naar ons sturen via​ dataprotection@mariaakerberg.com

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett brev till MARIA ÅKERBERG AB, Att. Dataprotection, Rya Industriväg 33, 439 62 Frillesås, Sverige.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij ons en in tweede instantie bij de Zweedse autoriteit persoonsgegevens. Om contact op te nemen met die autoriteit stuur je een e-mail naar datainspektionen@datainspektionen.se of een brief naar Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden.

We wijzen je er wel op dat, als je ervoor kiest om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, een en ander in lijn met dit privacybeleid, dit kan betekenen dat we niet meer de diensten kunnen leveren waarvoor die persoonsgegevens nodig zijn. We kunnen ons dan genoodzaakt zien om onze overeenkomst met jou te beëindigen. Wel kunnen we je persoonsgegevens bewaren voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals bijvoorbeeld de naleving van onze overeenkomst met jou, het beschermen van onze belangen in verband met rechtsvorderingen en het naleven van onze wettelijke verplichtingen.

Als je van ons marketingmateriaal ontvangt, kun je aangeven dat je dat niet meer wilt ontvangen. Volg hiervoor de instructies in het marketingmateriaal of neem per e-mail contact met ons op via dataprotection@mariaakerberg.com.

Hoe kunnen wij dit privacybeleid wijzigen?

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid voor zover de wijzigingen noodzakelijk zijn voor het verhelpen van storingen of om te voldoen aan nieuwe wettelijke of technische eisen.