Policy GDPR

Detta är en sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

MARIA ÅKERBERG AB, organisationsnummer 556622-6444, med kontaktuppgifterna Rya Industriväg 33, 43962 Frillesås, Sweden, +46 340-27 00 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som inkommer till företaget.

Hos oss på MARIA ÅKERBERG är din integritet väldigt viktig. Vi strävar efter att skydda dina personliga uppgifter enligt gällande lagar, så att du kan känna dig trygg på vår hemsida, mariaakerberg.com, och i vår webbshop. MARIA ÅKERBERG följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Genom att du godkänner våra köpvillkor när du beställer produkter i vår webbshop godkänner du samtidigt vår integritetspolicy.

I denna integritetspolicy försöker vi att besvara följande frågor:

 • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för oss att behandla dina personuppgifter?
 • Vad är vår policy gällande att dela personuppgifter med tredje part?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Hur utövar du dina rättigheter?
 • Hur kan vi ändra denna integritetspolicy?

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter, tveka då inte att kontakta oss. Detta görs enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@mariaakerberg.com.

Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för oss att behandla dina personuppgifter?

Nyhetsbrev

För att kunna kommunicera med våra återförsäljare lagrar vi namn, e-postadress samt postadress.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

Ett nyhetsbrev är ett sätt för oss att kommunicera med våra kunder. Vi kommunicerar i huvudsak om nyheter, kampanjer och erbjudanden. Ett nyhetsbrev kan skickas per post och/eller e-post. Informationen i våra nyhetsbrev gäller endast marknadsföring, nyheter och övrig information från MARIA ÅKERBERG AB. Personuppgifterna som används för utskicken kommer inte delas till tredje part.

Berättigat intresse samt fullgörande av avtal.*

Leverantör

För dig som leverantör sparar vi personuppgifter så som ditt namn, adress, e-post och telefonuppgifter.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

Eftersom vi gör affärer med våra leverantörer är vi tvingade att hantera vissa personuppgifter, för att kunna kommunicera samt hantera ekonomiska transaktioner. Detta är uppgifter som endast är tillgängliga för behöriga personer inom vår organisation. Uppgifterna kommer inte delas till tredje part.

Rättslig förpliktelse, berättigat intresse samt fullgörande av avtal.*

Arbetssökande

För dig som arbetssökande sparar vi personuppgifter så som ditt namn, e-postadress, CV-dokument, personligt brev och andra bifogade referenser.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

Som arbetsgivare måste vi ibland rekrytera personal. Personuppgifterna som finns i de ansökningar vi får in sparas för att kunna hantera och behandla en ansökan på ett korrekt och tryggt sätt. Endast chefer inom MARIA ÅKERBERG AB har tillgång till de sökandes personuppgifter.

Givna samtycken samt berättigat intresse.*

Återförsäljare

För dig som kund eller återförsäljare av MARIA ÅKERBERG sparar vi personuppgifter så som ditt namn, företagsnamn, adress (såsom leverans- och fakturaadress), e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, utbildning (typ av terapeut) samt betal- och orderhistorik.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

Våra kunder är återförsäljare och vår affärsrelation regleras via vårt återförsäljaravtal. För att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal krävs det att vi gör viss personuppgiftsbehandling rörande våra återförsäljare. Uppgifterna används för att kunna ta emot beställningar, skicka varor, hantera ekonomiska transaktioner och hantera eventuella reklamationer. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för behöriga personer inom vår organisation. Uppgifterna kommer inte delas till tredje part. Så länge vi har en bibehållen affärsrelation till återförsäljaren kommer dessa uppgifter att lagras.

Rättslig förpliktelse, berättigat intresse samt fullgörande av avtal.*

Webbplatsbesökare

För dig som webbplatsbesökare sparar din webbläsare en så kallad webbcookie på din enhet.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

När du besöker vår webbsida kommer din webbläsare spara en så kallad webbcookie på din enhet (dator, telefon, surfplatta etc.). Syftet med denna lagring av information är att kunna åstadkomma den bästa tänkbara användarupplevelsen för dig som besökare. Endast den enhet som du använder har tillgång till den webbcookie som skapats. Använder du en lånad eller publik enhet är du själv ansvarig för att ta bort denna webbcookie, i de fall du önskar att ingen annan ska kunna komma över denna information. Vi kan endast ta del av informationen lagrad i din webbcookie när du besöker vår webbplats.

Givna samtycken samt berättigat intresse.*

* Läs mer om vad dessa begrepp betyder på datainspektionen.se.

Vad är vår policy gällande att dela personuppgifter med tredje part?

Personuppgiftsbiträden

Vi delar ibland information med personuppgiftsbiträden, vilka behandlar personuppgifter på vår instruktion och för vår räkning. Vi samarbetar med utvalda leverantörer, så som leverantörer av vissa IT-tjänster, hosting, frakttjänster och betallösningar. Om de hanterar personuppgifter åt oss, kräver vi att leverantörerna uppfyller och följer EU:s dataskyddsförordning.

Myndigheter

Om vi är lagligt skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter, kan vi komma att göra så. Detta kan till exempel gälla skattemyndigheter, polismyndigheter, verkställighetsorgan och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den period som krävs för uppgiften och som framgår av denna integritetspolicy. Det innebär att vi endast kommer behålla dina personuppgifter för att kunna följa tillämplig lag, som till exempel bokföringslagen, som kräver lagring i sju år.

Vilka är dina rättigheter?

Rätten till information

Genom denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Du kan alltid kontakta oss om du har fler frågor, enklast via e-post till dataprotection@mariaakerberg.com.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig, genom att få en kopia på uppgifterna. För att få tillgång till denna information, kontaktar du oss enklast via e-post till dataprotection@mariaakerberg.com.

Detta innebär att du kan få:

 • bekräftelse på vilka personuppgifter vi har om dig
 • tillgång till dessa personuppgifter
 • vidare information om vår behandling (som motsvarar vår integritetspolicy)

För att kunna identifiera dig, och för att kunna hantera din begäran på ett effektivt och säkert sätt, kan vi komma att begära ytterligare information från dig då du utkräver din information.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi har om dig rättas. I sådant fall ser vi till att rätta eller radera denna information.

Rätt till radering av dina personuppgifter (det vill säga ”rätten att bli glömd”)

Du har rätt till att vi raderar dina personuppgifter om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dess ändamål (och det inte föreligger någon ny laglig grund)
 • din situation ger dig rätt att motsätta behandlingen av personuppgifterna, som grundar sig på berättigat intresse och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • grunden för behandlingen av personuppgifterna är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter (vilket betyder att endast vi har tillgång till personuppgifterna och att de bara kan användas för begränsade ändamål) om:

 • personuppgifterna som vi har om dig är inkorrekta
 • behandlingen är olaglig och du kräver att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att radera dessa
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för dess ändamål, men vi fortfarande behöver dem för rättsliga anspråk
 • du har invänt mot behandlingen och väntar på att vi ska kontrollera din invändning

Rätt att göra invändningar beträffande dina personuppgifter

När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigade, har du rätt att göra invändningar mot detta om:

 • du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter
 • vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring

Om vi inte kan presentera berättigade skäl för behandlingen av personuppgifterna, eller påvisa att vi måste ha uppgifterna för rättsliga anspråk, och dessa skäl inte väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till att få ut dina personuppgifter som rör dig och använda dessa på annat håll (rätten till dataportabilitet), under förutsättning att den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter följs genom avtal eller samtycke från dig.
Vi skickar då en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format till dig, i de fall det är tekniskt möjligt och då detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Hur utövar du dina rättigheter?

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt är det enklast att skicka ett e-postmeddelande till oss via dataprotection@mariaakerberg.com

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett brev till MARIA ÅKERBERG AB, Att. Dataprotection, Rya Industriväg 33, 439 62 Frillesås, Sverige.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål, i första hand direkt till oss, i andra hand till Datainspektionen. För att kontakta Datainspektionen, skicka ett e-postmeddelande till datainspektionen@datainspektionen.se eller ett brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige.

Notera gärna att om du väljer att motsätta dig till hur vi behandlar dina personuppgifter, enligt denna integritetspolicy, kan det innebära att vi inte längre kan upprätthålla de tjänster som kräver sådana personuppgifter. Vi kan då tvingas avsluta våra avtal med dig. Vi kan dock ha kvar dina personuppgifter för andra berättigade ändamål, som att till exempel uppfylla vårt avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga anspråk och för att uppfylla våra legala skyldigheter. 

Om du får marknadsföring från oss kan du välja att avstå detta, genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmaterialet eller genom att kontakta oss via e-post till  dataprotection@mariaakerberg.com.

Hur kan vi ändra denna integritetspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.